Baş dönməsinin bir neçə səbəbi var

1 Qulaq ilə əlaqədər səbəblər
2 Nevrolojik xəstəliklər
3 Travmalar
4 Daxili xəstəliklər
5 Psixolojik tarazlıq pozulmaları

Mən qulaq ilə əlaqədar baş dönmələri haqqında qısaca məlumat verəcəm

Baş dönmələrinin ən vacib qismi qulaq ilə bağlıdır.Pozisyona bağlı baş dönmələrinin demək olar ki,səbəbi qulaq ilə bağlıdır.Xəstələr başın dəyişik hərəkətləri ilə başlayan baş dönmələrindən şikayət edirlər.Diaqnoz iç qulaqdakı yarım dairə kanalların bəzi manevral hərəkətləri ilə qoyulur.Eşitmədə zəyiflik,qulaqda çingilti,dolğunluq hissi,və baş dönməsi şikayətlər içərisində yer alır.Qulaqda keçirilmiş bəzi infeksiyon xəstəliklər sonrası tarazlığımızı tənzimləyən sinirin zədələnməsinə gətirib çıxara bilər.Beyin qan dövranı pozğunluğu nəticəsində iç qulağa qan axışı pozula bilər və nəticədə bu kimi şikayətlər yarana bilər...